Zastupitelstvo: 2022 » 2022-09-12 ZM 3Stáhnout najednou

01 Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu.pdf Velikost: 136,46 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 237,34 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 5,72 MB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru .pdf Velikost: 1,07 MB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 387,17 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 184,79 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 138,49 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 290,98 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 1173-126 k.ú. HM - Dostálovi.pdf Velikost: 275,36 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 1173-126 v k.ú. HM - Malých.pdf Velikost: 274,63 KB
09-03 Odprodej části pozemku p.č. 1173-167 v k.ú. HM.pdf Velikost: 236,96 KB
09-04 Odprodej částí pozemků p.č. 1173-167, 1173-126 v k.ú. HM.pdf Velikost: 188,38 KB
09-05 Prodej pozemku 403-3 a části 540-1 v k.ú. Chotěnice.pdf Velikost: 209,24 KB
09-06 Odprodej části pozemku p.č. 158-12 v k.ú. HM.pdf Velikost: 270,55 KB
09-07 Odprodej části pozemku p.č. 1588-3 v k.ú. HM.pdf Velikost: 255,62 KB
09-08 Směna části pozemku p.č. 1103-4 v k.ú. HM.pdf Velikost: 331,11 KB
09-09 Směna pozemků - Radlín.pdf Velikost: 204,08 KB
09-10 Odkup pozemku p.č. 521-2 v k.ú. HM - ul. Travní.pdf Velikost: 425,34 KB
09-11 Odkup pozemku p.č. 1738-2 v k.ú. HM - Travní.pdf Velikost: 573,33 KB
09-12 Odkup části pozemku p.č. 1641 v k.ú. HM - ul Travní.pdf Velikost: 244,94 KB
09-13 Odkup a směna pozemků v k.ú. Kostelec u HM - SUCHÝ POLDR.pdf Velikost: 22,7 MB
10-01 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 1.pdf Velikost: 313,23 KB
10-02 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 2.pdf Velikost: 313,53 KB
11 Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022.pdf Velikost: 729,07 KB
12 Rozpočtové opatření ZM-2022-03.pdf Velikost: 180,96 KB
13 Změna OZV č. 5-2019 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech.pdf Velikost: 1,7 MB
14 Zrušení OZV č. 5-2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečníc.pdf Velikost: 2,15 MB
15 Diskuse.pdf Velikost: 127,6 KB
16 Závěr.pdf Velikost: 128,09 KB