Zastupitelstvo: 2022 » 2022-06-13 ZM 2Stáhnout najednou

01 Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu.pdf Velikost: 136,29 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 323,87 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 670,73 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru .pdf Velikost: 400,25 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 253,86 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 183,5 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 243,97 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 282,64 KB
09-01 Odprodej pozemku p.č. 1710-47 v k.ú. HM.pdf Velikost: 218,28 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 2172.pdf Velikost: 608,94 KB
09-03 Smlouva o smlouvě budoucí směnná - Ing. Kabelová, Chotěnice.pdf Velikost: 1,27 MB
09-04 Žádost o odkoupení části pozemku č.parc. 1856-2 v Konopáči, k.ú. Heřmanův Městec.pdf Velikost: 3,31 MB
10 Program regenerace MPZ v roce 2022 - rozdělení příspěvku.pdf Velikost: 255,94 KB
11 Závěrečný účet a Účetní závěrka města Heřmanův Městec za rok 2021.pdf Velikost: 2,56 MB
12 Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2022.pdf Velikost: 736,2 KB
13 Rozpočtové opatření ZM-2022-02.pdf Velikost: 559,06 KB
14 Smlouva o spolupráci - obec Bylany.pdf Velikost: 227,36 KB
15 Diskuse.pdf Velikost: 124,8 KB
16 Závěr.pdf Velikost: 125,25 KB