Zastupitelstvo: 2022 » 2022-03-14 ZM 1Stáhnout najednou

01 Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu.pdf Velikost: 135,74 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 243,58 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 132,97 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 901,94 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 992,28 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 206,95 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 360,91 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 281,42 KB
09-01 Odkoupení pozemků p.č. st. 1440 a části pozemku p.č. 950-18 v k.ú. HM.pdf Velikost: 315,54 KB
09-02 Odkup části pozemku p.č. 1310-8 k.ú. Heřmanův Městec.pdf Velikost: 441,4 KB
09-03 Odprodej pozemku p.č. 1045-116 v k.ú. HM.pdf Velikost: 205 KB
09-04 Odprodej části pozemku p.č. 2172.pdf Velikost: 298,9 KB
09-05 Odprodej pozemku p.č. 2370.pdf Velikost: 226,41 KB
09-06 Odprodej části pozemku p.č. 1173-167 k. ú. Heřmanův Městec - Jiráskovi.pdf Velikost: 303,01 KB
09-07 Smlouva o smlouvě budoucí směnná; Ing. Kabelová.pdf Velikost: 1,96 MB
10 Cenová mapa - navýšení o inflaci.pdf Velikost: 302,22 KB
11 Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP.pdf Velikost: 919,24 KB
12 Dotační programy města 2022.pdf Velikost: 1,56 MB
13 Sociální fond MěÚ.pdf Velikost: 238,75 KB
14 Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2021.pdf Velikost: 736,65 KB
15 Rozpočtové opatření ZM-2022-01.pdf Velikost: 189,65 KB
16 Žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu dle § 16 zákona č. 128-2000 Sb.,o obcích , v platném znění.pdf Velikost: 2,26 MB
17 Diskuse.pdf Velikost: 124,07 KB
18 Závěr.pdf Velikost: 125,31 KB