Zastupitelstvo: 2021 » 2021-12-20 ZM 5Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 138.96 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 216.89 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 270.66 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 250.46 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 185.19 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 203.44 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 228.74 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie.pdf Velikost: 283.47 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 1879-2.pdf Velikost: 247.82 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 582-25.pdf Velikost: 214.5 KB
09-03 Odprodej části pozemku p.č. 1588-3.pdf Velikost: 244.06 KB
09-04 Nabídka části pozemku p.č. 346.pdf Velikost: 223.39 KB
10 Věcná břemena – náhrady (změna usnesení ZM 50-2015).pdf Velikost: 1.32 MB
11 Kamerový systém.pdf Velikost: 221.08 KB
12 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení .pdf Velikost: 456.51 KB
13 Půjčka ze sociálního fondu.pdf Velikost: 136.83 KB
14 Zrušení OZV č. 7-2017.pdf Velikost: 721.16 KB
15 Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021.pdf Velikost: 726.6 KB
16 Rozpočtové opatření ZM-2021-04.pdf Velikost: 269.99 KB
17 Návrh rozpočtu města a VH na rok 2022.pdf Velikost: 508.03 KB
18 Diskuse.pdf Velikost: 127.69 KB
19 Závěr.pdf Velikost: 128.01 KB