Zastupitelstvo: 2021 » 2021-09-13 ZM 4Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 137,67 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 255,16 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 278,76 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 225,52 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 250,22 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 166,89 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 224,03 KB
07-01 Volba nového předsedy OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 262,84 KB
08 Zpráva o činnost Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 291,05 KB
09-01 Odprodej pozemků p.č. 1045-1 a 1045-116.pdf Velikost: 304,29 KB
09-02 Odprodej pozemku p.č. 1856-59.pdf Velikost: 236,47 KB
09-03 Odprodej pozemků p.č. 1103-23- 1103-11 a části 1103-4.pdf Velikost: 293,8 KB
09-04 Odprodej pozemku p.č. st. 1661 a části pozemku p.č. 1472-7.pdf Velikost: 433,04 KB
09-05 Odprodej pozemku p.č. 2080.pdf Velikost: 398,11 KB
09-06 Odprodej části pozemku p.č. 2061.pdf Velikost: 388,24 KB
09-07 Směna částí pozemků p.č. 816-1 a 1609-31.pdf Velikost: 458,12 KB
09-08 Nabídka pozemků ke směně - Bonzo s.r.o..pdf Velikost: 1,15 MB
10 Prodej domu čp. 18.pdf Velikost: 2,45 MB
11 Ceník pronájmů.pdf Velikost: 294,8 KB
12 Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu.pdf Velikost: 142,43 KB
13 Aktualizace Programu regenerace MPZ.pdf Velikost: 615,79 KB
14 Zrušení OZV .pdf Velikost: 265,8 KB
15 Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf Velikost: 249,97 KB
16 Hospodaření města k 30.6.2021.pdf Velikost: 725,39 KB
17 Autobusový terminál.pdf Velikost: 142,74 KB
18 Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3-2021.pdf Velikost: 193,43 KB
19 Diskuse.pdf Velikost: 125,24 KB
20 Závěr.pdf Velikost: 125,22 KB