Zastupitelstvo: 2021 » 2021-06-14 ZM 3Stáhnout najednou

01 Zahájení- slib zastupitele- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 138,21 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 133,5 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 270,74 KB
04 Zpráva o činnost finančního výboru .pdf Velikost: 224,97 KB
05 Zpráva o činnosti kontrolního výboru.pdf Velikost: 224,07 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 214,1 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 170,38 KB
08 Zpráva o činnost Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 281,4 KB
09-01 Nabídka pozemků - JIMPO a.s..pdf Velikost: 385,2 KB
09-02 Nabídka pozemků v Chotěnicích.pdf Velikost: 221,19 KB
09-03 Odprodej části pozemků p.č. 322-1 a 323.pdf Velikost: 389,36 KB
09-04 Odprodej pozemku p.č. 136-1 k.ú. Chotěnice.pdf Velikost: 239,56 KB
09-05 Směna pozemků p.č. 1617 a 1618 - ul. Travní.pdf Velikost: 390,46 KB
09-06 Směna pozemků p.č. 1664-2 a 1665-4 - u. Travní.pdf Velikost: 404,61 KB
09-07 Směna pozemků lokalita Travní.pdf Velikost: 696,29 KB
09-08 Odkup částí pozemků p.č. 1663 a 1667 - ul. Travní.pdf Velikost: 287,96 KB
09-09 Odkup části pozemku p.č. 1624 - ul. Travní.pdf Velikost: 254,43 KB
09-10 Odkup části pozemku p.č. 1633-1 a 1623 - ul. Travní.pdf Velikost: 261,76 KB
09-11 Odkup části pozemku p.č. 1625 - ul. Travní.pdf Velikost: 251,24 KB
10 Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2020.pdf Velikost: 1,34 MB
11 Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2021.pdf Velikost: 259,1 KB
12 Sociální fond.pdf Velikost: 238,4 KB
13 Nová zřizovací listina Jednotky SDH Heřmanův Městec.pdf Velikost: 248,3 KB
14 Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2021.pdf Velikost: 724,76 KB
15 Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 2-2021.pdf Velikost: 260,73 KB
16 Diskuse.pdf Velikost: 125,24 KB
17 Závěr.pdf Velikost: 125,23 KB