Zastupitelstvo: 2021 » 2021-04-26 ZM 2Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- zánik mandátu zastupitele- schválení programu.pdf Velikost: 143.41 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 261.85 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 268.71 KB
04 Zpráva o činosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec.pdf Velikost: 221.45 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec.pdf Velikost: 2.63 MB
06 Zpráva o činnosti OV pro Konopáč.pdf Velikost: 192.71 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 210.91 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 280.43 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 2061.pdf Velikost: 386.25 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 1739-2.pdf Velikost: 274.72 KB
09-03 Odprodej pozemku p.č. 582-25.pdf Velikost: 272.09 KB
09-04 Odprodej pozemku p.č. 552 k.ú. Chotěnice.pdf Velikost: 209.81 KB
09-05 Směna pozemku p.č. 345-3.pdf Velikost: 451.49 KB
10 Cenová mapa - navýšení o inflaci.pdf Velikost: 304.28 KB
11 Hospodaření města Heřmanův Městec - stav k 31.12.2020.pdf Velikost: 256.16 KB
12 Diskuse.pdf Velikost: 123.63 KB
13 Závěr.pdf Velikost: 124.29 KB