Zastupitelstvo: 2021 » 2021-03-08 ZM 1Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 137 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 261,63 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 133,51 KB
04 Zpráva o činosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec.pdf Velikost: 221,36 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec.pdf Velikost: 2,7 MB
06 Zpráva o činnosti OV pro Konopáč.pdf Velikost: 194,46 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 211,3 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 281,01 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 2061.pdf Velikost: 387,27 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 1739-2.pdf Velikost: 275,81 KB
09-03 Odprodej pozemku p.č. 582-25.pdf Velikost: 272,05 KB
09-04 Odprodej pozemku p.č. 522 k.ú. Chotěnice.pdf Velikost: 211,51 KB
09-05 Směna pozemku p.č. 345-3.pdf Velikost: 451,95 KB
10 Cenová mapa - navýšení o inflaci.pdf Velikost: 304,9 KB
11 Schválení změny územního plánu č.2.pdf Velikost: 148,59 KB
12 Dotační programy města 2021.pdf Velikost: 1,98 MB
13 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.pdf Velikost: 435,32 KB
14 Hospodaření města Heřmanův Městec - stav k 31.12.2020.pdf Velikost: 256,16 KB
15 Rozpočtové opatření ZM-2021-01.pdf Velikost: 190,33 KB
16 Dikuse.pdf Velikost: 124,83 KB
17 Závěr.pdf Velikost: 124,85 KB