Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2020-09-21 ZM 3Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu .pdf Velikost: 133,99 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 133,3 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 267,33 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM.pdf Velikost: 438,03 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM.pdf Velikost: 264,82 KB
06 Zpráva o činnosti OV pro Konopáč.pdf Velikost: 162,46 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 278,16 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 305,94 KB
09-01 Odprodej pozemku p.č. 2092-3.pdf Velikost: 344,93 KB
09-02 Odprodej pozemků p.č. 856-24 a st. 1637.pdf Velikost: 442,19 KB
09-03 Odprodej části pozemku p.č. 2259.pdf Velikost: 432,72 KB
10 Zakoupení hotelu Bílý beránek - městské kino.pdf Velikost: 2,04 MB
11 Návrh na pořízení změny č.2 Územního plánu Heřmanův Městec.pdf Velikost: 741,61 KB
12 Změna organizačního řádu - zařazení TIC pod SPOKUL HM- p.o..pdf Velikost: 438,42 KB
13 Členství města ve Sdružení místních samospráv ČR.pdf Velikost: 142,51 KB
14 Hospodaření města k 30.6.2020.pdf Velikost: 249,35 KB
15 Rozpočtové opatření ZM-2020-03.pdf Velikost: 192,1 KB
16 Diskuse.pdf Velikost: 121,93 KB
17 Závěr.pdf Velikost: 121,95 KB