Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2020-06-22 ZM 2Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 133,74 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 253,65 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 589,48 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM.pdf Velikost: 311,64 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM.pdf Velikost: 260,39 KB
06 Zpráva o činnost OV pro Konopáč.pdf Velikost: 165,15 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 190,15 KB
08 Zpráva o činnosti MP Heřmanův Městec.pdf Velikost: 278,28 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 2162-5.pdf Velikost: 210,22 KB
09-02 Odprodej pozemku p.č. 856-39.pdf Velikost: 332,77 KB
09-03 Odkup pozemku 2436 a 2437.pdf Velikost: 399,28 KB
10 Obecně závazná vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 737,98 KB
11 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumce alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech.pdf Velikost: 5,97 MB
12 Hospodaření města 2019 - Závěrečný účet za rok 2019.pdf Velikost: 934,48 KB
13 Hospodaření města k 31.3.2020.pdf Velikost: 246,9 KB
14 Rozpočtové opatření ZM-2020-02.pdf Velikost: 266,81 KB
15 Diskuse.pdf Velikost: 121,29 KB
16 Závěr.pdf Velikost: 124,12 KB