Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2020-03-16 ZM 1Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 136,92 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 246,86 KB
03 1.změna územního plánu města.pdf Velikost: 152,58 KB
04 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 266,05 KB
05 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 874 KB
06 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 799,61 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Konopáč.pdf Velikost: 163,44 KB
08 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 189,44 KB
09 Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 278,48 KB
10-01 Odprodej pozemků p.č. 1710-60- 1710-26- 1710-56.pdf Velikost: 305,96 KB
10-02 Odprodej pozemku p.č. 2370.pdf Velikost: 334,6 KB
10-03 Odkup části pozemku p.č. 1103-23 .pdf Velikost: 262,24 KB
11 Cenová mapa - navýšení o inflaci.pdf Velikost: 301,14 KB
12 Sociální fond.pdf Velikost: 138,95 KB
13 Dotační programy města 2020.pdf Velikost: 1,94 MB
14 Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020.pdf Velikost: 147,36 KB
15 Hospodaření města 2019 - stav k 31.12.2019.pdf Velikost: 257,93 KB
16 Rozpočtové opatření ZM-2020-01.pdf Velikost: 178,79 KB
17 Diskuze.pdf Velikost: 121,25 KB
18 Závěr.pdf Velikost: 121,97 KB