Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-12-16 ZM 4Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 144,47 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 360,86 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 277,51 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru .pdf Velikost: 621,25 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 862,52 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 163,07 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 189,34 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie.pdf Velikost: 400,12 KB
09-01 Odprodej pozemku p.č. 2201-3.pdf Velikost: 346,17 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 1173-167 man. Opočenští.pdf Velikost: 322,75 KB
09-03 Odprodej pozemků p.č. 582-14 a st. 1879.pdf Velikost: 484,6 KB
09-04 Odprodej části pozemku p.č. 1173-167 - Jiráskovi.pdf Velikost: 321,13 KB
09-05 Odprodej části pozemku p.č. 1173-167 - p. Tetřev.pdf Velikost: 212,95 KB
09-06 Odprodej pozemku p.č. st. 1007 a části p.č. 158-12.pdf Velikost: 211,99 KB
09-07 Odkup části pozemku p.č. 1396.pdf Velikost: 265,04 KB
10 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 248,1 KB
11 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf Velikost: 264,33 KB
12 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 283,37 KB
13 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad.pdf Velikost: 336,98 KB
14 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přistupných místech.pdf Velikost: 2,92 MB
15 Hospodaření města 2019 - stav k 30.9.2019.pdf Velikost: 244,63 KB
16 Rozpočtové opatření Zastupitelstva Města Heřmanův Městec č. 4 -2019.pdf Velikost: 179,03 KB
17 Rozpočet města na rok 2020.pdf Velikost: 1,86 MB
18 Diskuse.pdf Velikost: 125,76 KB
19 Závěr.pdf Velikost: 125,06 KB