Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-09-23 ZM 3Stáhnout najednou

01 Zahájení- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu.pdf Velikost: 137,71 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 244,89 KB
03 Zpráva o činnosti Rady města.pdf Velikost: 262,99 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 218,55 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.pdf Velikost: 134,83 KB
06 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč.pdf Velikost: 164,7 KB
07 Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 225,94 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie.pdf Velikost: 381,25 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 1045-15.pdf Velikost: 594,98 KB
09-02 Odprodej části pozemku p.č. 2153.pdf Velikost: 320,4 KB
09-03 Odprodej pozemku p.č. 2198-3.pdf Velikost: 299,36 KB
09-04 Odkup části pozemku p.č. 2246-3.pdf Velikost: 231,04 KB
09-05 Darovací smlouva - pozemky p.č. 2228-12 a 2228-13.pdf Velikost: 397,36 KB
10 Veřejnoprávní smlouva s obcí Stojice - MP.pdf Velikost: 246,28 KB
11 Soudní spor čp.801 - Rudolf Kmoch- spol. s r.o..pdf Velikost: 333,28 KB
12 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.pdf Velikost: 430,83 KB
13 Splacení hypotečního úvěru - KB.pdf Velikost: 443,61 KB
14 Hospodaření města k 30.6.2019.pdf Velikost: 245,12 KB
15 Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3-2019.pdf Velikost: 182,76 KB
16 Diskuze.pdf Velikost: 122,44 KB
17 Závěr.pdf Velikost: 122,4 KB